Metsästys

Parson on alun perin metsästykseen kehitetty rotu, ja metsästysominaisuuksia sillä arvostetaan tänäkin päivänä. Hyvät metsästysominaisuudet eivät poissulje sitä, että koira voisi olla hieno kotikoira tai toimiva muissakin harrastuksissa. Hyvät metsästysominaisuudet eivät myöskään tarkoita sitä, että koira heti irtipäästyään karkaisi riistan perään.

luola kaivuu
Kaivuuhommia supimetsällä

Luolakoiria käytetään riistanhoidolliseen työhön. Metsästys tapahtuu pääsääntöisesti maanalaisista koloista tai ladonalustoista. Koira joko pakottaa saaliin ulos luolasta tai pitää sen paikallaan, niin että metsästäjä apujoukkoineen kaivaa saaliin ulos luolasta. Parson on luolakoiraksi sopivan kokoinen, itsevarma, sisukas ja rohkea.

Pienpetojen pyynti on arvokasta metsästäjien tekemää luonnonhoitotyötä, josta hyötyy riistalajien lisäksi koko liuta muita lajeja. Varsinkin vierasperäiset petoeläimet, kuten minkki ja supikoira, aiheuttavat ikäviä muutoksia uuden kotimaansa eliöstössä. Eniten pyynti auttaa kosteikoilla, järvillä ja meren saaristossa viihtyviä lintulajeja kuten sorsa- ja ruokkilintuja sekä kahlaajia. Myös maatalousmaisemassa elävät, maassa pesivät lintulajit kuten töyhtöhyyppä, isokuovi ja peltopyy hyötyvät etenkin supikoirien vähenemisestä.

Parsonista voi saada apulaisen myös esim. lintumetsälle tai hirvenmetsästykseen haavakkojen etsintään.

linnustus arttu
Arttu (Tupla-Täplän Lännenkastanja) on kunnostautunut lintumetsällä.

 

Luolakoirille on kaksi koemuotoa: LUT ja LUME. Terriereille ja mäyräkoirille on myös oma vesiriistakoe (VERI).

LUT eli luolakoirien taipumuskoe suoritetaan ns. keinoluolassa. Koira voi osallistua kokeisiin 15 kk täytettyään. Harjoittelun voi aloittaa jo aiemmin, aluksi ihan vain koepaikan hajuihin ja kettuun tutustuen. LUT ei kuitenkaan ole mikään ns. harrastus, sillä koiran ei ole tarkoitus käydä keinoluolilla vuosikausia. Kokeen tarkoitus on mitata koiran taipumusta luolatyöskentelyyn, ja koiralla sitä joko on tai ei ole. On koiria jotka toimivat luonnossa mutta eivät keinoluolilla, ja toisinkin päin.

LUT-kokeessa koiran tulee ensin suorittaa tyhjän luolan tarkastus mahdollisimman äänettömästä ja täydellisesti luolasto läpikäyden. Itse kokeessa sen tulee etsiä kettu luolastosta. Ketut ovat tarhakettuja, jotka ovat omistajalleen erittäin arvokkaita. Niistä pidetään vähintään yhtä hyvää huolta kuin koiristakin. Ne rokotetaan säännöllisesti ja ne saavat hyvää ruokaa. Yksikään kouluttaja tai ylituomari ei halua pilata kettua harjoituksissa tai kokeissa. Jos koira on niin kovaluontoinen, että on odotettavissa yhteenotto koiran ja ketun välillä, keskeytetään tilanne välittömästi reikäpeltien avulla. Tuomarit osaavat lukea koiria jo heti ensi sekunneista lähtien.

Koira voi saada ensimmäisistä kokeista kehitysasteita D:stä B:hen (D, C, B, jotkut rodut myös E). Kun koiralla on kaksi B-tulosta, se saa yrittää A-tulosta. A-kokeessa luolastossa on myös hiekkaeste, jonka läpi koiran pitää kaivautua. Mikäli koira saa A-tuloksen ja suorittaa vielä hyväksytysti luonnon luolan tarkastuksen, siitä tulee käyttövalio (FI KVA-L). 

LUME-kokeen (luolakoirien metsästyskokeen) tarkoitus on arvostella koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä luolakoirille ominaisessa tehtävissä käytännön metsästyksessä. Otetaan selvää koiran halusta ja kyvystä löytää riistaeläin, ilmaista sen olinpaikka kiinteällä haukulla tai karkottaa se tai muuten toimia siten, että tuomari voi vakuuttua koiran ominaisuuksista. Koira ei saa hyväksyttyä loppuarvosanaa, jos riistaa ei kokeen aikana löydy. Kun koiralla on kaksi ns. LUME1-tulosta, koirasta tulee käyttövalio (FI KVA-M).

luolatluolat2

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen (VERI) tarkoituksena on todeta luolakoirien taipumukset vesilinnun metsästyksessä. Koe on kolmiosainen, ja siinä selvitetään koiran halu hakea, noutaa ja jäljestää vesiriistaa. Kokeeseen saavat osallistua kaikki ne rodut, joilla on osallistumisoikeus LUT- ja LUME kokeisiin (+ rodut joille Kennelliitto on anomuksesta erikseen myöntänyt osallistumisoikeuden). Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 9kk ja sen täytyy olla tunnistusmerkitty. Koira saa kilpailla ilman näyttelytulosta kunnes se on saavuttanut yhden Veri1-palkinnon. Koira saavuttaa käyttövalionarvon (KVA-V) kun se on saanut kolme kertaa Veri1-palkinnon vähintään kahdelta eri ylituomarilta.